Skip to Content

Mlocka maszynowa pod gołem niebem, i stawianie stogów z wymłóconej slomy